Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen

Ergotherapie Kennemerland heeft bijna met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

De basisverzekering vergoed 10 behandeluren extramurale ergotherapie per kalenderjaar. Het is mogelijk dat de eerste behandelingen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico vallen. Enkele zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

De Directe Toegankelijkheidsscreening (DTE)  duurt een kwartier en wordt in mindering gebracht van uw 10 behandeluren. De ergotherapeut is verplicht om de huisarts op de hoogte te brengen van de resultaten van de screening middels een korte rapportage.

Als uw zorgverzekeraar de behandeling niet (meer) vergoedt, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen. U ontvangt dan van ons een factuur. Wij hanteren hiervoor het tarief dat we ook bij uw zorgverzekeraar in rekening zouden brengen.

Materiaalkosten zoals spalkmateriaal kunnen wij niet bij de zorgverzekeraar declareren. U krijgt hiervoor een rekening via “Infomedics”. Kosten voor spalken zijn:

Afspraken

Als u een afspraak wil afzeggen of verzetten, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren contact met ons op te nemen. Een niet tijdig afgezegde afspraak brengen wij in rekening. Deze rekening kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar. Na het afzeggen van een afspraak bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Neem hiervoor contact op met de praktijk. Als u binnen twee weken geen nieuwe afspraak heeft gemaakt beëindigen wij de behandeling en maken we een eindverslag voor de verwijzer.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturering hebben wij uitbesteed aan uwnota.nl. Meer informatie hierover vindt u op  bijgeleverde folder of op www.infomedics.nl.

Privacy

Voor de ergotherapeuten, stagiaires en overige werknemers van Ergotherapie Kennemerland geldt een geheimhoudingsplicht. De behandeldossiers worden achter een afgesloten deur bewaard. Voor het elektronisch behandeldossier wordt een wachtwoord gebruikt. U hebt te allen tijde het recht om uw dossier in te zien.

De verwijzer wordt schriftelijk geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de behandeling. Dossiers worden na afronding van de behandeling 15 jaar bewaard achter afgesloten deuren.

Veiligheid

Ergotherapie Kennemerland is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen die in de praktijk, de wachtkamer of op het buitenterrein achtergelaten worden.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u van dienst te zijn. Als u desondanks niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut volgt u dan alstublieft de onderstaande procedure.

  1. Bespreek de klacht met uw behandelend ergotherapeut;
  2. Als u er samen niet uit komt kunt u een gesprek aanvragen met een andere ergotherapeut uit onze praktijk. Zij kan als intermediair optreden;
  3. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris aangewezen door Kwaliteitsregister Paramedici Postbus 19207 3501 DE Utrecht 0900-2020818

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.