Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Ergotherapeuten

Lydia Zoetelief

Lydia Zoetelief

T: 06-44062547
M: lydia@ergotherapiekennemerland.nl

In 1996 is Lydia Zoetelief afgestudeerd als ergotherapeut. Zij heeft ervaring opgedaan in het Spaarne Gasthuis, GGZ Dijk en Duin en binnen de kinderrevalidatie. In 2006 is zij gestart met het werken in de eerste lijns praktijk.

Lydia is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met neurologische aandoeningen. Zij is aangesloten bij het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland en het Parkinsonnet.

Saskia van Bockel

Saskia van Bockel

T: 06-11208797
M: saskia@ergotherapiekennemerland.nl

Saskia is na haar afstuderen in 1991 als ergotherapeut werkzaam geweest in diverse instellingen. Ze werkte in een ziekenhuis op de afdelingen kliniek en revalidatie, in een verpleeghuis en in een eerstelijnspraktijk.

Nadat Saskia vele jaren met volwassen had gewerkt, besloot zij zich te richten op de behandeling van kinderen. Saskia is gespecialiseerd in algemene kinderergotherapie, vroegdiagnostiek en behandeling van jonge kinderen en verstandelijk gehandicapten. Vanuit Ergotherapie Kennemerland is zij gedetacheerd bij peuterspeelzaal/ vroegbehandeling Baloe en bij KDC Rozemarijn in Haarlem.

 

Annemarieke Nederlof - Bol

Annemarieke Nederlof - Bol

T: 06-34177457
M: annemarieke@ergotherapiekennemerland.nl

Annemarieke is in 2009 cum laude afgestudeerd als ergotherapeut. Zij heeft onder andere ervaring opgedaan in een algemeen ziekenhuis en in een revalidatiecentrum.

Annemarieke is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen aan de handen. In 2013 heeft zij hiervoor de opleiding tot handtherapeut afgerond. Annemarieke is aangesloten bij het hand en polsnetwerk Kennemerland en handgenootschap Nederland. Tevens behandeld Annemarieke volwassen met neurologische aandoeningen.

Esther Dinnissen

Esther Dinnissen

T: 06-46653277
M: esther@ergotherapiekennemerland.nl

Esther studeerde in 1996 af en werkte daarna onder andere in algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van neurologische aandoeningen en is aangesloten bij M.S. zorg Nederland. Zij bezit veel kennis over sensorische integratie bij volwassenen en het behandelen en begeleiden van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Esther is opgeleid tot Cognitief Revalidatie Therapeut op ergotherapeutische basis.

Daarnaast is Esther gespecialiseerd op het gebied van arbeid. Zij volgde diverse cursussen over fysieke belasting, werkplekonderzoek en ergotherapie op de re-integratiemarkt.

Esther werkt sinds 2017 ook als re-integratie coach en begeleid zij clienten (terug) naar werk. Zij kan clienten begeleiden in een 1e en 2e spoor traject of via re-intgratiediensten vanuit het UWV. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. 

Inge Klaver

Inge Klaver

T: 06-19941901
M: inge@ergotherapiekennemerland.nl

Inge is in 2005 afgestudeerd als ergotherapeut en heeft sindsdien gewerkt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en de kinderrevalidatie. Binnen het revalidatiecentrum werkt zij met kinderen met zeer diverse en complexe problematiek. Als zelfstandige heeft zij zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblematiek. Als vrijwilliger draait zij al sinds 2004 mee met het therapeutisch kamp “Hoe draait jouw Motor?” voor kinderen met problemen in de alertheidsregulatie.

Afra de Bruin

Afra de Bruin

T: 06-16395001
M: afra@ergotherapiekennemerland.nl

Afra is in 2014 afgestudeerd als ergotherapeut. Voordat Afra aan de opleiding ergotherapie is gestart heeft zij in 2010 de MBO opleiding tot bewegingsagoog afgerond. Als bewegingsagoog in opleiding heeft zij veel gewerkt met kinderen met ernstige en complexe problematiek. Zij is de opleiding ergotherapie gestart om haar passie, het behandelen van kinderen te volgen.
Als ergotherapeut heeft zij gewerkt bij diverse kinderergotherapie praktijken en binnen de kinderrevalidatie. Gedurende haar werk bij diverse praktijken kwam Afra veel kinderen met schrijfproblematiek tegen. Binnen de kinderrevalidatie werkt zij met kinderen met complexe problematiek. Afra heeft veel ervaring op het gebied van schrijven, concentratieproblemen, complexe hulpvragen en verstandelijk beperkte kinderen.

Anne-Marie Goris

Anne-Marie Goris

T: 06-47100838
M: administratie@ergotherapiekennemerland.nl
Anne Schillemans

Anne Schillemans

T: 06-26082437
M: anne@ergotherapiekennemerland.nl
Jacqueline van Velzen

Jacqueline van Velzen

T: 06-33347727
M: jacqueline@ergotherapiekennemerland.nl
Jessica Spaan

Jessica Spaan

M: jessica@ergotherapiekennemerland.nl

Jessica werkt als freelancer voor Ergotherapie Kennemerland. 

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.