Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Privacy

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens en alle handmatige of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens door Ergotherapie Kennemerland.

Ergotherapie Kennemerland privacy verklaring

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden

Ergotherapie Kennemerland heeft bijna met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren extramurale ergotherapie per kalenderjaar.

Ergotherapie Kennemerland voorwaarden

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De ergotherapeut kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Professionals zoals ergotherapeuten zijn verplicht deze Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.