Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Verwijzing en vergoeding

U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing contact opnemen met Ergotherapie Kennemerland. Als u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, krijgt u te maken met een verplichte DTE-screening.

Ergotherapie met verwijzing

Wij behandelen op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

U kun bij Ergotherapie Kennemerland terecht zonder verwijzing. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Kennemerland aanmeldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de DTE-regeling.

Het is belangrijk dat u bij het maken van de eerste afspraak aan ons meldt dat u geen verwijzing van een arts heeft. U kunt dan op basis van een DTE bij ons terecht. Neem bij uw eerste afspraak uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering waardoor dit eerst van uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Soms zijn aanvullende vergoedingen mogelijk vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.