Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Verwijzing en vergoeding

U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing contact opnemen met Ergotherapie Kennemerland. Als u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, krijgt u te maken met een verplichte DTE-screening. Bij vergoeding vindt u informatie over de vergoeding van ergotherapie.

Ergotherapie met verwijzing

Wij behandelen op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Ergotherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u van DTE gebruik kunt maken. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Kennemerland aanmeldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de DTE-regeling.

Het is belangrijk dat u bij het maken van de eerste afspraak aan ons meldt dat u geen verwijzing van een arts heeft. U kunt dan op basis van een DTE bij ons terecht. Neem bij uw eerste afspraak uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat eerst uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering. Ergotherapie Kennemerland is verplicht een DTE-screening af te nemen als u zich zonder verwijzing aanmeldt. Deze duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur die u vergoed krijgt.

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Soms zijn aanvullende vergoedingen mogelijk vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) of rugzakje.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.