Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Behandeling en advies

De behandelingen van Ergotherapie Kennemerland bestaan uit vier onderdelen: intake, observatie, behandeling en evaluatie. Als u zich zonder verwijsbrief van een arts bij ons aanmeldt, nemen wij voor de intake allereerst een verplichte DTE-screening af, zie verwijzing en vergoeding.

Intake

Als u zich aanmeldt bij Ergotherapie Kennemerland volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen wij samen met u vast wat uw hulpvraag is en wat wij binnen de ergotherapie kunnen bieden.

Observatie

De ergotherapeut zal u vragen bepaalde handelingen uit te voeren. Zij observeert de manier waarop u dit doet, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen.

Behandeling

Na de intake en observatie heeft de ergotherapeut voldoende informatie om een behandelplan op te stellen. Afhankelijk van uw hulpvraag passen wij diverse strategieën toe. Dit varieert van trainen, begeleiden, adviseren tot voorlichten.

De behandeling vindt zo veel mogelijk plaats op de plek waar u gewend bent uw activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld in uw eigen woning of op uw werk.

Indien nodig adviseert Ergotherapie Kennemerland u over hulpmiddelen en aanpassingen.

Evaluatie

Ergotherapie Kennemerland heeft als doel u de regie over uw leven terug te geven of te laten behouden. Aan het einde van de behandeling evalueren wij of dat gelukt is. Wij sturen altijd een eindverslag naar uw huisarts en/of verwijzer.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.