Ergotherapie Kennemerland
Maatwerk in zelfstandigheid!

Ergotherapie inzet bij revalidatie na IC opname

Moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie ondersteunt mensen met PICS bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten waar zij moeite mee hebben. Dat betreft zelfzorgactiviteiten (wassen en aankleden), huishoudelijke activiteiten, terugkeer naar werk en het weer oppakken van vrijetijdsbesteding. De ergotherapeut geeft begeleiding bij het weer aanleren van activiteiten of begeleidt mensen om deze op een aangepaste manier te doen en zo zelfstandigheid te bevorderen. Daarbij kan het ook gaan over een betere verdeling van activiteiten op een dag, zodat je de dingen kunt blijven doen die belangrijk voor je zijn.

PICS heeft naast lichamelijke gevolgen ook vaak cognitieve/mentale gevolgen voor de persoon.
Bij cognitieve problemen kun je denken aan vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, moeite met het houden van aandacht en het langzamer verwerken van informatie. Hierdoor ondervinden mensen met PICS moeilijkheden in het dagelijks leven, zoals met zelfzorg, het huishouden, oppakken van werk en de vrijetijdsbesteding. Veel mensen met PICS hebben extreme vermoeidheidsklachten waardoor dagelijkse activiteiten ook worden belemmerd.
De cognitieve klachten komen vaak pas duidelijk naar voren als iemand weer thuis komt na een lange opname in het ziekenhuis. Bij het oppakken van het huishouden en/ of werk komt veel op iemand af. Een ergotherapeut kan ondersteuningen bieden bij:
• vermoeidheidsklachten, daarbij is het belangrijk om een goede dagindeling/ weekindeling toe te passen om zo op tijd rust te nemen en activiteiten goed met elkaar af te wisselen. Met een goede balans tussen belasting en belastbaarheid kan de persoon weer goed functioneren in de thuissituatie en op werk.
• cognitieve problemen bij het uitvoeren van activiteiten. Daarbij kan er gekeken worden of deze door middel van training kunnen verminderen of dat deze gecompenseerd kunnen worden door de activiteiten op een andere manier uit te voeren.
• het oppakken van dagelijkse activiteiten, zoals het geven van advies over een andere manier van uit voeren van de activiteit of het gebruik maken van een hulpmiddel om de uitvoer van een activiteit mogelijk te maken. Er zullen dan adviezen gegeven worden om het eventueel op een andere manier uit te voeren of als het echt nodig is gebruik van hulpmiddelen in te schakelen.

Vragen voor verwijzing naar een ergotherapeut.

• Verwacht of ervaart u moeite met het hervatten of opbouwen van uw werk?
• Verwacht of ervaart u moeite met het verdelen van uw energie over de dag? Of wordt u beperkt in uw dagelijks leven door een verminderde/veranderde energie?
• Verwacht of ervaart u moeite met het hervatten van uw rollen en taken binnen uw huishouden en vrije tijd?
Opmerking hierbij: Mensen met PICS vinden het vaak lastig om deze vragen te beantwoorden en kunnen moeite hebben om dit goed in te schatten. De indruk van omgeving op bovenstaande vragen of van (andere) hulpverleners zijn ook belangrijk om mee te nemen. Bespreek dit dus ook met mensen uit directe omgeving van persoon met PICS en neem dit mee.
 

Interventie van de ergotherapeut.

De ergotherapeut kan dus zorgen voor het weer optimaal terugkeren naar werk, zo actief mogelijk zijn door dagelijkse activiteiten weer op te pakken en de bijbehorende taken en rollen hierbij. De ergotherapeut bespreekt dan met de cliënt de mogelijkheden voor behandeling.
Ter info: Ergotherapie wordt vanuit de basisvergoeding van de zorgverzekeraar vergoed voor maximaal 10 uur per kalenderjaar.

14 april 2020

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.